HABERLER

PROJE FAALİYETLERİ
Hangi tür yazılar yayıma alınmaktadır ?

Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatıldığı kısa edebî yazılara "hikâye (öykü) denir.

Hikâye, insan yaşamının bir bölümünü, yer ve zaman kavramına bağlayarak ele alır. Hikâyede olay ya da durum söz konusudur. Olay ya da durum kişilere bağlanır; olay ya da durumun ortaya konduğu yer ve zaman belirtilir; bunlar sürükleyici ve etkileyici anlatımla ortaya konur.

Hikâyelerde düşündürmekten çok, duygulandırmak ve heyecanlandırmak esastır. Hikâyeler, gerçek ya da düş ürünü bir olayı kısa şekilde anlatır. Kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne sahip olması, genellikle önemli bir olay ya da sahne aracılığıyla tek ve yoğun bir etki uyandırması ve az sayıda karaktere yer vermesiyle roman ve diğer anlatı türlerinden ayrılır.

Masalda ise; Olağanüstü konular vardır. Kahramanlar gerçeküstü özelliklere sahip olabilir. Yer ve zaman belirsizdir.Her masaldan bir öğüt, bir ders çıkarılabilir.. Masallar kalıplaşmış bir tekerleme ile başlar.
  Masallarda olağanüstü varlıklar (dev,cüce,cadı vb...) bulunabilir.Masallar hep mutlu sonla biter.Masalın finalinde her zaman iyiler kazanır. Masallar iyiyi ve kötüyü anlatarak,çocukların olaylardan ders çıkarmalarını amaçlar.

Hikayeleri Nasıl Yazmalıyız?

Hangi kategoriye hikaye gönderecekseniz o kategori dışına çıkmayınız.

Hikayeleriniz 2 sayfayı geçmemelidir.

Temel değerlerle örtüşen sosyal mesaj içeren ,eğitim-öğretim odaklı, sosyal yaşamı destekleyen hikayeler olmalıdır.

Çok sayıda imla ve sözcüklerde yazım hatası olmamalıdır.

T.C. Anayasası ve Milli Eğitim Temel kanununa aykırı hikayeler yüklenmemelidir.

Özgün eserler bir yerden tamamen yada kısmen kopyalanmış olmamalıdır.

Alıntı eserler siteye yüklenirken yazar adı veya kaynağının belirtilmesi zorunludur.

Öyküler kısa hikaye kategorisinde olmalı, romanı andırmamalıdır.

 Hikâyelerinizde argo,küfür,cinsel içerikli öğeler bulunmamalıdır.