Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi

Değerler eğitimi, toplum olarak bizi bir arada tutan ahlaki değerleri, genel görgü kurallarını, toplumun değer yargıları konusunda bilinçlenmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla, bu alanda geliştirilmesi düşünülen hikayelerde saygı, sevgi, sorumluluk, adalet, yardımseverlik, dürüstlük, hoşgörü, sabır, çalışkanlık, empati ve alçakgönüllülük gibi değerlere yer verilmelidir. Hayat boyunca bireyin kişiliğini inşa edecek bu temalar, farklı yaş gruplarındaki çocuk ve gençler için uygun hikaye anlatımlarına dönüştürülecektir.