Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Hikayeler

Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Hikayeler

Türk Cumhuriyetleri ile olan ortak kültürümüzün çocuk ve gençlere tanıtılmasını sağlamak amacıyla yazılacak olan hikayeler bireylerin yöresel farklılıkları tanımasını sağlayacaktır. Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla, Türk kültürünü tanıma ve kazanmalarında; Türk yurdunu ve ulusunu doğayı, hayatı, insanlığı sevmelerinde yardımcı olunacaktır.